V říjnu 2015 jsem byl osloven PR oddělením Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, abych pro univerzitu vytvořil koncepční návrh veletržní expozice na veletrh vysokých škol Gaudeamus.

UTB logo

Gaudeamus Brno 2015

Gaudeamus Brno 2015
Gaudeamus Brno 2015
Gaudeamus Brno 2015
Gaudeamus Brno 2015
UTB logo

Konstrukční výkres

Gaudeamus Brno 2015
UTB logo

Gaudeamus Praha 2016

Gaudeamus Praha 2016
Gaudeamus Praha 2016
UTB logo

Konstrukční výkres

Gaudeamus Praha 2016