Během července 2015 jsem pro Operační program životního prostředí (OPŽP) zpracovával grafickou podobu knížky Půjdeme tudy – cestovního průvodce místy, kde byly realizovány projekty v oblasti zlepšování stavu přírody a krajiny za finanční podpory OPŽP.

Nosným grafickým prvkem se zde stávají motivy vrstevnic a turistických značek, které prostupují celou tiskovinou. Důraz je kladen zejména na použití velkých fotografií, jejichž kontrast a barevnost je postprodukčně vytažena až do pohádkově-fantaskních scenérií. Autorem použitých fotografií je Jakub Tabery.

Realizace
bedekr_foto04
bedekr_foto03
bedekr_foto05
bedekr_foto06
bedekr_foto07
bedekr_foto08
bedekr_foto09
bedekr_foto10
bedekr_foto11
bedekr_foto12
bedekr_foto13
bedekr_foto14
bedekr_foto15
bedekr_foto16
bedekr_foto17
bedekr_foto18
bedekr_foto19
bedekr_foto20
bedekr_foto21
bedekr_foto22
bedekr_foto23
bedekr_foto24
bedekr_foto25
bedekr_foto26
bedekr_foto27
bedekr_foto28
bedekr_foto29
bedekr_foto30
bedekr_foto31
bedekr_foto32
bedekr_foto33