MDP_portfolio_showcase01

Skryto mezi řádky

Říká se, že úkolem divadla je klást otázky a otevírat diskuzi. Vytvářet prostor pro poznávání a pojmenovávání věcí. Má-li být tato myšlenka naplněna, potom část autorské výpovědi musí nevyhnutelně zůstat nevyřčena. Musí zůstat skryta mezi řádky. Návrh vizuálního stylu Městských divadel pražských na tuto premisu navazuje a pátrá po její interpretaci v rovině grafické. Zároveň se táže na otázku, proč by ona hledaná jednotící linka, která sjednotí celou šíři výstupů MDP, nemohla být zkrátka… linka. Horizontála, řádek, čára. Dostatečně břitká, aby dokázala protnout text i obraz. Dostatečně silná, aby část sdělení skryla a ponechala prostor představivosti. Dostatečně dlouhá, aby propojila celou šíři plánovaných výstupů tří rozličných scén. A v neposlední řadě i dostatečně hravá, aby do budoucna poskytovala stále nové možnosti, jak ji do obrazu vkomponovat. Linka představuje pohyb vpřed. A divadlo je živým organismem plným pohybu.

 

Barva nese emoci

Vizuální styl se nezaobírá striktní definicí korporátních barev. Bylo by obtížné vybrat ty jediné správné. Stejně jako lze jen stěží definovat jedinou emoci, kterou má divadelní představení přinášet. Má to být radost, smutek, smích, pláč, napětí, něha? Pestré emoce žádají pestrou barevnost. Pokud možno napříč celým barevným spektrem. Tento přístup je patrný zejména u fotografií, které jsou ošetřeny technikou tzv. duotónu – aplikací barevného přechodu dvou komplementárních barev. Díky tomu lze každé inscenaci přiřadit jedinečnou zářící barevnost a přesto zachovat jednotný vizuální styl napříč různými hrami. Vizuál není sjednocený skrze omezenou paletu barev, ale skrze stejný princip – použití kontrastu dvou sytých barev, které stojí v barevném spektru naproti sobě.

 

Hra s písmeny

Hravé linky, pestré barvy a nakonec i poletující litery. Divadlo je přeci jen o skrytých významech, emocích a také o slovech. Z nich se rodí, v nich se ztrácí. Zde jsou vysázeny písmem Katarine z dílny českého typografa Tomáše Brousila.

 

Realizace: květen 2018 (Výběrové řízení, nepoužitý koncept)

Logo a vizuální styl

Návrh pro výběrové řízení (nerealizováno)

MDP_portfolio_showcase02-merkantilie2

Propagace představení

Návrh pro výběrové řízení (nerealizováno)

MDP_portfolio_showcase03-clv
MDP_portfolio_showcase04-posters

Předkampaň pro novou sezónu

Návrh pro výběrové řízení (nerealizováno)

MDP_portfolio_showcase05-predkampan2
MDP_portfolio_showcase06-program

Máte zájem o spolupráci?

Pošlete nezávaznou poptávku