utb-logo-CZ

Výtvarný návrh veletržního stánku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který byl realizován v rámci veletrhu vysokých škol Gaudeamus Brno 2016.

Otevřená kniha jako symbol nového začátku se v neposlední řadě odkazuje i na samotné logo univerzity. Cesta ke vzdělání je, navzdory stále sílícímu vlivu elektronických médií, stále úzce spojena s množstvím nastudované literatury. A jelikož se z pohledu mladší generace stává papírová kniha stále častěji spíše reliktem z dob minulých, dopřála Univerzita Tomáše Bati budoucím zájemcům o studium průchod papírovým světem v rámci své expozice, jejíž nejpřesnějším popisem se stává “oživlé leporelo Zlína”.

gaudeamus2016_portfolio-render01
gaudeamus2016_portfolio-render02
gaudeamus2016_portfolio-render03
gaudeamus2016_portfolio-render04
gaudeamus2016_portfolio-behance03
gaudeamus2016_portfolio-ilustrace
gaudeamus2016_portfolio-award
Pokud se Vám projekt líbí,
ohodnoťte ho na Behance
behance-logo